โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4241-3456 – 65 ต่อ 110 ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)