วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

วัน เวลา รับสมัคร ณ ห้องบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)