โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 อัตรา

ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564. ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564. ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.)