โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ