จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)