ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 17.00 น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท