วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – 24 มกราคม 2565 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)