โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0-4261 5247 ต่อ 1252 และทาง http//www.mukhos.go.th (ข่าวสาร)