สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กำหนดการและวิธีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องโถง ชั้น 1 หน้าห้องส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เลขที่ 177/1 ตรอกโรงต้ม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.