โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. โรงพยาบาลศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกาย สุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าเตะ) และต้องสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19