โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 8 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)