เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน และจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 2 (ปางม่วง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามเพิ่มได้ที่ 0970027290 หรือ 0802138631