สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อาคารศรีไผท ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ