ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.scikorat.com กรอกข้อมูลเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564