เทศบาลตำบลโคกกรวด รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโคกกรวด
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-44395-5062