สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

  1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอนาเยีย
  2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    2.1 โรงเรียนบ้านนาประชุม อำเภอนาเยีย
    2.2 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์
  3. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านทรายทอง อำเภอสำโรง
  4. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง อำเภอวารินชำราบ

**ค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เดือนละ 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็ปไซด์ www.ubn4,go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบ ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น