สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และหน่วยบริการเจ้าของตำแหน่ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ