ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ เลขที่ 42 หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 044 851 513