โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร