เทศบาลตำบลแวงน่าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

  1. ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) กองช่าง จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดย สามารถสอบถามรายะเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแวงน่าง โทรศัพท์ 043 – 777348

สถานที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร