โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา


ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการพยาบาล) 6 อัตรา
ค่าตอบแทน ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ 12,350 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 – วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร