โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 58 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง พยาบาลไตเทียม แผนกไตเทียม จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 2 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกวิสัญญี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 13 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 14 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 15 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 16 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 2 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 17 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 18 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกไตเทียม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 19 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 20 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 21 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกอายุรกรรม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 22 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 23 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 24 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศ – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://jobs.suth.go.th (ระบบสมัครงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) >> ตำแหน่งงานทั่วไป กรอกข้อมูลการสมัครงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร