โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

1 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร