โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดมีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง และโปรดแต่งกายให้สุภาพและสวมหน้ากากอนามัย สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร