โรงพยาบาลเพ็ญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ตึกผู้ป่วยในชาย จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ตึกผู้ป่วยในหญิง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเพ็ญ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร