องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 74 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 2 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)

 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 12 อัตรา
 4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานภาคสนาม) จำนวน 20 อัตรา
 2. พนักงานจ้างทั่วไป (ยามสำนักงาน) จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานจ้างทั่วไป (ยามสนามกีฬา) จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 4394 ต่อ 701 หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรธานี (www.udonpao.go.th) สำหรับพระภิกษุ นักพรตหรือนักบวชไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ เลือกสรร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร