โรงเรียนบ้านดุงวิทยา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

  1. พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  4. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
  5. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดในการรับ สมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือโทร 0-42271234, 089-9402508

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร