โรงเรียนเมืองนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co – Teacher) โครงการ MEP ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 อัตรา

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร หรือส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานผ่านทาง E-mail : mnm.schoolkorat1@gmail.com และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 044 – 242364 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน 2566 (สมัครที่โรงเรียนเว้นวันหยุดราชการ, สมัครออนไลน์ สามารถส่งใบสมัครได้ทุกวัน)

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร