วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

  1. ครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูจ้างสอนแผนกวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูจ้างสอนแผนกวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
  5. ครูจ้างสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร