โรงพยาบาลหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 652 บาท
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท
  3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 378 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหาน โทร 042261135 – 6 ต่อ 259 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร