สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  2. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
  5. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1) ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามสังกัดที่ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัครเพื่อเข้า รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร