โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร