โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

  1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
  7. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ( ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น.- 12.00น., ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00น.-
16.00 น.)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร