โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 2 อัตรา
  2. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ในรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งมาที่ e-mail: hr.tyrkk@gmail.com / หรือทาง ไปรษณีย์ ส่งมาที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 775 หมู่ 19 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (แบบสมัคร ตาม Qr code ท้ายประกาศนี้) สอบถามได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 4342 4500 ต่อ 612,613

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร