โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร