โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

  1. นักรังสีการแพทย์ (ช/ญ) จำนวน 1 อัตรา
  2. นักกายภาพบำบัด (ช/ญ) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักกิจกรรมบำบัด (ช/ญ) จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ช/ญ) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานบริการ (ช) ประจำกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานบริการ (ช) ประจำงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
  7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ช/ญ) ประจำกลุ่มการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ช/ญ) ประจำกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานประกอบอาหาร (ช/ญ) จำนวน 2 อัตรา
  10. พนักงานเก็บเอกสาร (ช/ญ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.kumpawapihospital.go.th และสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลกุมภวาปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 เปิดรับสมัคร เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร