ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 10 อัตรา

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่าง CCTV จำนวน 2 อัตรา
  7. ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร