สพม.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา

 1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา
  คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
  การบัญชี/การเงิน 1 อัตรา
  บริหารธุรกิจ 1 อัตรา
  การตลาด 1 อัตรา
  ฟิสิกส์ 1 อัตรา
  สังคมศึกษา 1 อัตรา
  ดนตรีศึกษา 1 อัตรา
  ศิลปศึกษา 1 อัตรา
 2. พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
 3. พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (พนักงานธุรการ) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เลขที่ 34/6 อาคารวีระรอดเรื่อง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 10 กันยายน 2566 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร