โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

1) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
2) ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา (เพศหญิง)
6) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
7) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 44 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลวานรนิวาส ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (ในเวลาราชการเท่านั้น)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร