โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง แม่บ้านอาคารเรียน จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน) จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่ง บุคลากรดูแลหอนอน จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 70/23 ถนนมิตรภาพ ซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 13 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร