โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

  1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ( กลุ่มงานรังสีการแพทย์ ) จำนวน 1 อัตรา

ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ( ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น., ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00น.- 16.00 น.) สถานที่ยื่นใบสมัคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร