โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 6 อัตรา
 12. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15 -22 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.) หมายเหตุผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามสวมกางเกงยีนส์

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร