โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 5 อัตรา
    1.1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โครงการ English for Integrated Studies: EIS อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โครงการ English Program : EP อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท จำนวน 3 อัตรา
    1.3 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร