โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประกาศรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร