โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โทร. 0 4461 5002 ต่อ 4814, 4815

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร