โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส ชั้น 5 อาคาร 44 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (ผู้สมัครต้องมาสมัครภายในวันและเวลา ราชการเท่านั้น) ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0 4297 3411 ต่อ 5510 ภายในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร