โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

  1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
  3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(สาขา เครื่องยนต์ เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(สาขา อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (18.30 – 16.00 น.) **หมายเหตุผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามสวมกางเกงยีนส์

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร