โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 59 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 101
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 49 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 102
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 103
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 104
ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 105
ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ /นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 12 กรกฎาคม 2566 ในวันเวลา ราชการตั้งแต่ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร