โรงพยาบาลพล รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ ) ยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพล ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4341 4711 ถึง 12 ต่อ 105

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร