วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

  1. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูช่างก่อสร้าง และโยธา จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ครูการบัญชี จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยชำระ เงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร